Taşınmaz ve İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerleme Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi

Mevzuat Sirküleri 2021/150

2021/Haziran Ayı MUHSGK'nın "Sigorta Bildirimleri" Kısmının Son Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Tarihine Uzatıldı

Mevzuat Sirküleri 2021/147

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na Göre Matrah Artırım Tutarlarını Hesaplama Aracı

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

VUK SİRKÜLERİ / 136

HİZMET BİNASI

TEMMUZ AYI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Önceki dönemler Başkan ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile bugün yapmış olduğumuz Danışma kurulu toplantımızda odamızın faaliyetleri ve mesleki sorunlarımız hakkında faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Katkı veren tüm danışma kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz.

AMASYA DEFTERDARLIĞINDAN ODAMIZA ZİYARET

Amasya Defterdarı Sayın Kaya KURŞUN   ve Amasya Vergi Dairesi Müdürü  Sayın İlyas GÜMÜŞ  odamızı ziyaret ederek 7326 sayılı kanun kapsamında meslektaşlarımıza duyuru yapılması ile ilgili bilgilendirmede bulundular. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz

1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı

Mevzuat Sirküleri 2021/141